Strona dedykowana moim uczniom, by dobrze wspominali lekcje języka polskiego w szkole podstawowej oraz tym, którzy szukają polonistycznych inspiracji.

Zadanie edukacyjne krok po kroku

Nigdy nie umiałam zaprzyjaźnić się z zeszytami ćwiczeń. Podręczniki również traktuję po macoszemu. Dlaczego? Rzadko wpisują się w cele moich lekcji. Mimo że wymaga to więcej pracy, wolę sama przygotowywać zadania i ćwiczenia. Szczególnym typem są zadania edukacyjne. Nie jest to zwykłe ćwiczenie, ale zadanie, które jest bezpośrednio związane z celem lekcji i kształconą kompetencją kluczową.

Jak to zrobić? Podaję schemat budowy zadania edukacyjnego i jego realizację (to jedno z zadań z kursu Nauczycielskiej Akademii Internetowej CEO dla Asystentów Szkoły w ramach programu POWER).

ZADANIE EDUKACYJNE W PRAKTYCE- ETAPY PRACY NAD ZADANIEM

Zaplanuj temat, cel i kryteria lekcji ze swojego przedmiotu, które uwzględni kształtowanie wybranej przez Ciebie kompetencji kluczowej.

Podaj przedmiot i etap edukacyjny, na którym realizowana będzie lekcja.

język polski, klasa 7

Podaj temat lekcji:

Temat: Dwa łyki fonetyki.

Lekcja powtórzeniowa z materiału omawianego w klasie 4 i 5, czyli po dwuletniej przerwie.

Podaj cel lekcji:

Przypomnę sobie, co wiem o fonetyce z klasy 4 i 5.

Do przypomnienia skojarzeń z fonetyką użyłam aplikacji AnswerGarden. Uczniowie zapisywali pojęcia, które pamiętają lub kojarzą z tego działu nauki o języku.

AnswerGarden

Omówiliśmy prawidłowe i nieprawidłowe skojarzenia. Tak powstała pierwsza część notatki w OK zeszycie.

Podaj kryteria sukcesu dla lekcji:

 1. Porządkuję wyrazy według alfabetu.
 2. Wyjaśniam na przykładach, czym różni się głoska od litery.
 3. Rozróżniam samogłoski i spółgłoski. Wymieniam z pamięci wszystkie samogłoski.
 4. Dzielę wyraz na sylaby, głoski i litery.
 5. Wyjaśniam różne funkcje litery „i” oraz „u”.
 6. Rozpoznaję głoski: twarde i miękkie; ustne i nosowe; dźwięczne i bezdźwięczne; wiem jak powstają.

Kryteria sukcesu pojawiły się na padlecie, który tworzyli uczniowie podczas pracy grupowej.

padlet

Kryteria sukcesu do zadania edukacyjnego.

KSU do zadania z fonetyki zamieściłam na padlecie, więc tu zamieszczam obowiązujące podczas lekcji zasady wykonania części pierwszej zadania, czyli notatki na padlecie.

Zasady pracy:

 1. Pracujecie w zespołach nad wylosowanymi zadaniami z KSU, dzieląc się pracą.
 2. Wyszukujecie i opracowujecie informacje, korzystając z podręcznika (“Bliżej słowa”, str. 33-35) oraz wiarygodnych stron internetowych (słowniki, p0radniki językowe).
 3. Zgromadzone wiadomości poparte przykładami umieszczacie na padlecie.
 4. Na wykonanie notatki macie 20-25 min.
 5. Lider lub sprawozdawca przedstawia wyniki pracy grupy i odpowiada na ewentualne pytania.
 6. Wspólna notatka zostanie wydrukowana i wklejona do zeszytu.

Plecenie do zadania edukacyjnego:

Dziś wykorzystamy padlet do opracowania wspólnej notatki z lekcji. (uczniowie już pracowali z tą aplikacją)

Waszym zadaniem jest przygotowanie notatki na padlecie tak, aby przy jej pomocy rozwiązać  zadanie. Na stronę padletu przeniesie was QR code nr 2. (Pracowaliśmy przy użyciu komórek i tabletów, więc QR code jest najłatwiejszą metoda przeniesienia ucznia na stronę docelową. Zazwyczaj korzystam ze strony qr-online.pl i z darmowej aplikacji QR Droid, którą mają na swoich komórkach moi uczniowie).

Wiedza i umiejętności konieczne do wykonania tego zadania.

1.Umiejętność sprawnego posługiwania się aplikacjami QR Droid, padlet.

 1. Sprawne wyszukiwanie, selekcjonowanie i porządkowanie informacji (praca z tekstem, notowanie).
 2. Sprawne posługiwanie się tabletem, smartfonem (pisanie, zapisywanie).
 3. Umiejętność prezentacji wyników pracy grupy na forum klasy.
 4. Przełożenie teorii na praktykę (korzystanie z informacji).

Treść zadania edukacyjnego:

Korzystając ze zgromadzonych na padlecie informacji wykonaj zadanie.

1. Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.

2. Określ wszystkie cechy podkreślonych głosek.

3. Ułóż wyrazy w porządku alfabetycznym.

4. Wskaż wyrazy, w których “i” oraz “u” nie jest samogłoską.

Zestaw wyrazów:

bukiet, brukselka, brzózka, internauta, audytorium, sęk, sędziwy, sękaty.

Formy pracy uczniów/uczennic.

Burza mózgów AnswerGarden.

Praca w małych grupach (czteroosobowych).

Czas na wykonanie zadania.

Blok dwugodzinny języka polskiego

Lekcja 1

AnswerGarden (zadanie na dobry początek) i notatka w zeszycie (omówiona mapa skojarzeń)- 15 min.

Podział klasy na zespoły i instrukcja do zadania 5 min.

Wykonanie zadania na padlecie 15-20 min.

Wspólna analiza notatki wyświetlonej na tablicy interaktywnej- 5 min.

Lekcja 2

Prezentacje grup. Odpowiedzi na pytania. ok. 15 min.

Praca nad zadaniem edukacyjnym ok. 15-20 min.

Sprawdzenie poprawności wykonania zadania 5 min.

Podsumowanie zajęć (na padlecie) 5 min.

 

Uwaga!

Padlet wykorzystaliśmy podczas kolejnych lekcji oraz powtórki, więc są tam już dodatkowe informacje.

Monitorowanie kryteriów lekcji – w jaki sposób będziemy sprawdzać realizację kryteriów lekcji/zadania?

Obserwacja pracy grup.

Prezentacja efektów pracy grup.

Odpowiedzi na pytania przedstawicieli grup.

Prezentacja zadania z fonetyki- analiza poprawności i ewentualne korekty.

Obserwacja i analiza powstającego padletu na tablicy interaktywnej- bieżące  korygowanie nieścisłości.

Podsumowanie celu/kryteriów lekcji/zadania – w jaki sposób będziemy podsumowywać efekty kształcenia uczniów/uczennic (realizację kryteriów lekcji/zadania?)

Zdania podsumowujące umieszczane na padlecie.

Oznaczanie światełkami stopnia realizacji kryteriów sukcesu (kryteria wydrukowane były wcześniej, oprócz tego pojawiły się na padlecie).

Kciuki w odniesieniu do realizacji celu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarze “Zadanie edukacyjne krok po kroku”