Strona dedykowana moim uczniom, by dobrze wspominali lekcje języka polskiego w szkole podstawowej oraz tym, którzy szukają polonistycznych inspiracji.

Cudzysłów odmieniany przez przypadki, bo… cytujemy.

Kłopotliwa odmiana cudzysłowu (Pamiętaj! Cudzysłów odmienia się jak RÓW, czyli w cudzysłowie, bo w rowie, a nie w “rowiu”) przy okazji ma szansę się utrwalić, bo pracujemy intensywnie nad wzbogaceniem naszych rozprawek o wartościowe cytaty, sentencje.

Posiłkujemy się wskazówkami pochodzącymi z tej strony (dla piszących pracę na komputerze ważne informacje są tutaj).

I nasz trening z lekcji:

 

 

Wypowiedź Widma: ,, ………………………………………………………………………………….” świadczy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słowa Aniołków: ,, ……………………………………………………………………………………………………..” dowodzą, że ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

O jego ………………………………. świadczy następujący cytat:

,, ………….…………………………………………………………………………………………………….”

Najlepszym argumentem są słowa …………………….:
,, ……………………………………………………………………………………………………………………………”

Aby poprzeć swoje zdanie (swoją opinię, refleksję), zacytuję następujący fragment/słowa/sentencję:
,, …………………………………………………………………………………………………………………”

Nie mogę się zgodzić ze słowami …………………………..:

,, ……………………………………………………………………………………………………………….”, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgadzam się z maksymą ………………………………..:
,,………………………………………………………………………………………………………………………………” , gdyż…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaczynaliśmy od uzupełnienia brakujących znaków interpunkcyjnych w poniższych cyatach.

Terry Pratchett Są ludzie, którzy od­bierają in­nym pieniądze. W porządku, to zwykła kradzież. Ale są też ludzie, którzy jed­nym krótkim słowem pot­ra­fią odeb­rać ko­muś sa­mo człowie­czeństwo. To zu­pełnie in­na sprawa.

Stanisław Lem Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją.

Johann Wolfgang Goethe Tyl­ko w zbioro­wości poz­na­jemy na­turę: tyl­ko zbioro­wo przeżywa­my praw­dzi­we człowieczeństwo.

Jan Kochanowski A szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęco żyje.

Borys Pasternak Człowiek rodzi się by żyć, nie po to by przygotowywać się do życia.

Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka. – słowa Jury z Doktora Żywago
Anatol France Szczęśliwi, którzy cierpią, a biada szczęśliwym.

Antoine de Saint-Exupéry Tyl­ko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek.

Seneka Młodszy Człowiek bro­ni błędów, które kocha.

Maksym Gorki Człowiek – to brzmi dumnie.

 Fryderyk Nietzsche Człowiek jest naj­lep­szym drapieżnikiem.

Seneka Młodszy Człowiek dla człowieka wi­nien być rzeczą świętą.

 

Wiem, że potrzebujecie jeszcze ćwiczeń, aby nabyć wprawy, ale… PORADZICIE SOBIE! W to nie wątpię!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.