Imiesłowy, hop, do głowy!

Nasze cele do działu:

Nauczę się rozpoznawać, określać oraz tworzyć imiesłowy.

Poprawnie zastosuję imiesłowy w zdaniach pojedynczych i złożonych..

 

IMIESŁOWY- KSU

1.Tworzę konstrukcje składniowe w stronie czynnej i biernej.

  1. Prawidłowo określam aspekt czasownika.
  2. Rozpoznaję imiesłowy (znam ich końcówki), rozumiem zasady ich tworzenia i odmiany.
  3. Tworzę wszystkie możliwe imiesłowy od wskazanego czasownika.
  4. Potrafię poprawnie zastosować różne typy imiesłowów w zdaniach.
  5. Znam zasady poprawnego stosowania imiesłowowego równoważnika zdania.
  6. Poprawnie stosuję imiesłowowy równoważnik zdania i rozumiem jego funkcje; przekształcam go na zdanie złożone i odwrotnie.

 

Oto notatka, którą zrobiła Wasza koleżanka Martyna Heyser. Częstujcie się 🙂

 

Materiały potrzebne do zrozumienia lekcji zebrałam dla Was (do samokształcenia i wspólnej pracy) na platformie Tes blendspace.

Znajdziecie w tej lekcji zbiór filmików edukacyjnych, które naprawdę warto obejrzeć, by zrozumieć imiesłowy. Na wszelki wypadek zamieszczam je także  TUTAJ!

Jak poprawnie stosować imiesłowy w zdaniu?

Używając imiesłowów, często robimy błędy. Aby wypowiedzenie było poprawne, czynności wyrażone imiesłowem i orzeczeniem w zdaniu nadrzędnym muszą odnosić się do tego samego podmiotu, w przeciwnym razie wypowiedzenie jest niepoprawne.
Pamiętaj!
Zdanie nadrzędne i podrzędne -> TEN SAM PODMIOT (taki, jak w zdaniu nadrzędnym)

1.
Kasia czyta książkę i jednocześnie leży na kanapie.         Zdanie złożone współrzędnie
Kasia, czytając książkę, leży na kanapie.
imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego

W obu zdaniach jest ten sam podmiot (Kasia)-> zdanie jest poprawne

2.
Kiedy czytałam, słyszałam śpiew ptaków.
Czytając, słyszałam śpiew ptaków.
imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego

Ja czytałam. Ja słyszałam.  Zdanie poprawne: i tu, i tu ja jest podmiotem.

3.
Kiedy jechałem rowerem, spadł mi łańcuch.
Jadąc rowerem, spadł mi łańcuch.  

Ja jechałem,  łańcuch spadł. Błąd! Dwa różne podmioty. Zdanie jest nielogiczne!

 

Imiesłowowe równoważniki zdania możemy przekształcać w zdania, jeśli imiesłów zastąpimy osobową formą czasownika i wprowadzimy spójnik podrzędny, np. ponieważ, bo, gdy, kiedy

Kasia podziwiała widoki, kiedy wspinała się na Śnieżkę.
zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu

Kasia podziwiała widoki, wspinając się na Śnieżkę.
zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

 

Zamieniając zdania złożone na konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem, przeważnie używamy imiesłowów współczesnych (jeśli dwie czynności są jednoczesne) lub imiesłowów przysłówkowych uprzednich (jeśli czynność wyrażona imiesłowem jest wcześniejsza)

Opalając się, marzyłam o nowym kostiumie. (czynności jednoczesne)

Wszedłszy do domu, zdjąłem buty. (najpierw wszedłem do domu, później zdjąłem buty)

Poczytajcie o imiesłowowym równoważniku w artykule na mojej ulubionej stronie eKorekta24.pl i podobny na  tekstowni.pl

 

 Imiesłowowe równoważniki zdania ZAWSZE oddzielamy przecinkiem od zdania składowego.

Rozpoznawanie imiesłowów

Tworzenie imiesłowów przysłówkowych

Sprawdźmy się

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.