Strona dedykowana moim uczniom, by dobrze wspominali lekcje języka polskiego w szkole podstawowej oraz tym, którzy szukają polonistycznych inspiracji.

Dokąd idziesz, czyli “Quo vadis”

Czytamy “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Pełen tekst tutaj.

Kryteria sukcesu

  1. Omawiam genezę powieści, korzystając z tekstów źródłowych. Definiuję własnymi słowami powieść historyczną.
  2. W dowolnej formie przedstawiam realia starożytnego Rzymu za czasów Nerona i pierwszych chrześcijan (społeczeństwo, architektura, kultura, ustrój, obyczaje).
  3. Wyodrębniam i omawiam główne wątki powieści.
  4. Charakteryzuję bohaterów powieści, odróżniając postacie historyczne i fikcyjne.
  5. Charakteryzuję bohaterów zbiorowych: chrześcijan i pogan. (Poprawnie odmieniam przez przypadki rzeczowniki zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na –anin).
  6. Rekonstruuję wątki miłosne w powieści i wyrażam swoją opinię o nich, wykorzystując przykłady z powieści w argumentacji. Uwzględniam kontekst biblijny w argumentacji (Hymn o miłości św. Pawła)
  7. Wyjaśniam znaczenie tytułu.
  8. Wskazuję motywy, które można by zilustrować przykładami z powieści „Quo vadis”.

 

Zacznijmy piosenką w wykonaniu Nerona-Michała Bajora

Początki chrześcijaństwa poznacie z filmu Khan Academy. Kliknij!

Animacja o Rzymie w czasach cesarzy do obejrzenia tutaj.

Krótka historia starożytnego Rzymu.

Poznajcie bliżej Nerona

Prześladowania chrześcijan za czasów Nerona

Ekranizacja

Do wątku miłosnego kontekst bibliny:

“Hymn o Miłości” -Święty Paweł z Tarsu 1Kor, 1-13

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, 

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”

Bohaterowie w pytaniach myślograficznie.

Naszkicujcie charakteryzowaną postać (wewnątrz rysunku postaci należy wpisać  cechy dotyczące osobowości, charakteru itp.,  a  na  zewnątrz  –  wyglądu,  stosunku  do innych ludzi itp.). Winicjusza i Ligię scharakteryzujemy osobno 🙂

Neron

Co wiemy o jego przeszłości? Jaką miał władzę?

Jak Sienkiewicz opisuje jego wygląd?

Jaka atmosfera panowała w Rzymie za jego rządów? Jakimi ludźmi się otaczał?

Do czego przywiązywał wagę? Jak spędzał czas?

Do jakich czynów był zdolny?

W jaki sposób traktował ludzi ze swego otoczenia? Jak i dlaczego pozyskiwał sobie względy ludu?

Jak zachowywał się pod koniec swego panowania? Jak zginął?

Petroniusz

Jaki nosił przydomek i czym było to uzasadnione? Jaką miał pozycję na dworze Nerona?

Jaki wiódł tryb życia? Czym się interesował?

Co było dla niego ważne?

Jaki był jego stosunek do cezara, a jaki – do ludzi, którzy otaczali władcę? Czym zasłużył sobie na łaskę cezara?

Czym się wyróżniał na tle innych ludzi z otoczenia cezara? Dlaczego się zdecydował popełnić samobójstwo?

Jak się przygotował do śmierci?

Apostoł Piotr

W jakich okolicznościach poznajemy tę postać? Czego dowiadujemy się o jego przeszłości?

Jak traktowali go chrześcijanie? Kim dla nich był?

Czego nauczał?

Jaki był jego stosunek do ludzi?

Jak się zachowywał w obliczu zagrożenia? Komu i czemu był wierny?

Jak oceniał sytuację Rzymu?

Chilon Chilonides

Kim był?

W jakich okolicznościach go poznajemy? Do jakiego zajęcia się najął i dlaczego?

Do jakich sposobów się uciekał, aby się wywiązać z zadania?

Jaki był jego stosunek do ludzi wysoko urodzonych, a jaki – do biedaków?    Co było dla niego ważne?

Jakie czyny Chilona najgorzej o nim świadczą? Co spowodowało jego przemianę?

Jak się zachowywał w obliczu śmierci?

Tygellinus

Jaką pełnił funkcję na dworze cezara?

Jak się zachowywał wobec cezara, a jak wobec ludzi z otoczenia władzy? Kogo i za co szczególnie nienawidził?

Co był gotów zrobić, aby ratować siebie?

Jakie okoliczności wykorzystał do realizacji własnych planów? Kto mu sprzyjał?

Jak pokazywał swoją władzę?

Wobec kogo postępował ze szczególnym okrucieństwem?

Akte

Kim była?

Jak wyglądała?

Co wiemy o jej przeszłości?

Jaki był jej stosunek do Nerona? Jak traktowała Ligię?

Jak oceniała postępowanie Winicjusza? Co sądziła o chrześcijanach?

O czym świadczą jej czyny?

Eunice

Kim była?

Jak wyglądała?

Jakimi uczuciami darzyła Petroniusza? W jaki sposób je okazywała?

Dzięki czemu zyskała jego wzajemność?

Poppea Sabina

Jak wyglądała?

Co mówiono o niej w Rzymie? Jaki był jej stosunek do Nerona?

Za co znienawidziła Ligię i chrześcijan?

Jaki pomysł podsunęła cezarowi i jego ludziom w związku z pożarem Rzymu? W jaki sposób wykorzystała słowa Chilona?

Jakie osobiste przeżycie mogło zmienić jej nastawienie do Ligii i dlaczego ostatecznie tak się nie stało?

Jakie fakty świadczą o wyjątkowej niegodziwości Poppei?

(pytania zaczerpnięte z “Propozycje opracowania lektur omawianych w całości. U zródeł chrześcijaństwa. Henryk Sienkiewicz Quo vadis”- autora niestety nie znam, gdyż dysponuję tylko fragmentem opracowania)

Sprawdź się 🙂

Zadania znalezione na LearningApps:
Kliknij, uporządkuj wiadomości o bohaterach powieści.  Upewnij się lub poćwicz dodatkowo. Ciekawe zadanie znajdziesz tutaj.

Zadanie pani Katarzyny Białek. Świat pogan i chrześcijan- bohaterowie historyczni i fikcyjni. Wykonaj ćwiczenie.

Sprawdź, czy znasz treść. Kliknij

Zadania stworzone przez panią Zuzannę

Powtórz przed egzaminem

Piszemy:

Krótkie formy użytkowe

Napisz w imieniu Winicjusza i Ligii zaproszenie na ślub dla Pomponii Grecyny i jej męża Aulusa Plaucjusza. (Pamiętaj o grzeczności językowej, poprawności i 2 argumentach).

W imieniu Petroniusza napisz ogłoszenie o występie artystycznym Nerona dla ludu. (Pamiętaj o grzeczności językowej, poprawności i 2 argumentach).

Napisz w imieniu Nerona dedykację dla Petroniusza do zbioru poezji autorstwa cezara.

Zredaguj w imieniu Akte życzenia urodzinowe dla Nerona.

Na podstawie I rozdziału powieści zredaguj instrukcję kąpieli dla sług Petroniusza.

Rozprawka

Czy życie jest najwyższą wartością? – odwołaj się do „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko i je uzasadnisz. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Czy literatura może wzbogacić naszą wiedzę o przeszłości? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko i je uzasadnisz. Odwołaj się do powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Czy zgadzasz się z opinią, że “Quo vadis” to  powieść o przemianie, uniwersalnych wartościach i wyborze właściwej drogi? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko i je uzasadnisz. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Recenzja

Napisz recenzję filmu “Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. w swojej recenzji udowodnij znajomość lektury Henryka Sienkiewicza.Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

(Dekompozycja- Na podstawie wzorcowej recenzji zredaguj kryteria sukcesu do tej formy wypowiedzi).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarze “Dokąd idziesz, czyli “Quo vadis””